trans.gif

klanten

Wij zijn trots op het vertrouwen dat onze klanten in ons stellen. Met spanning en plezier leren we gezamenlijk van onze ervaringen tijdens de training aan boord. De nautische context inspireert en biedt verrassende perspectieven. Daarop voortbouwend coachen we leidinggevenden en teams in de organisatie bij het realiseren van hun doelstellingen.

Business cases

De vraag van het hoofd opleidingen van een Luchtvaartmaatschappij

Hij staat voor de uitdaging om de teams die groot zakelijke relaties bedienen van 6 regio’s samen te voegen tot 3 districten. Relationshipmanagers, intern accountmanagers, cashmanagement- en beleggingsspecialisten, assurantieadviseurs en private bankers gaan van werkplek veranderen en krijgen in de nieuwe structuur andere verkoopdoelstellingen. Hoe kunnen we de nieuwe districtteams snel op- en doorstarten? Wat gaat training aan boord doen?

De uitvoering

In plaats van sessies in het conferentieoord van de bank waarin de nieuwe structuur, taken en competenties worden uitgelegd is training aan boord gestart met in totaal twaalf 2 ½ daagse start-ups met de nieuwe districtteams. Het verblijf en de veiligheidsprojecten aan boord, vereisen de nodige afstemming, discipline en resultaatgerichtheid. Het vrijblijvende van ‘ieder voor zich ‘ blijkt in deze urgente situatie niet te werken. Dat illustreerde precies de gewenste cultuur.

Het resultaat

De veranderingsmanager dacht oorspronkelijk aan het verbeteren van communicatie-vaardigheden als aanpak om de verandering te implementeren. Hij was positief kritisch over de training aan boord aanpak. Nu blijkt dat de deelnemers tijdens de training aan boord hebben gecommuniceerd in plaats van leren te communiceren! Ze weten elkaar nu sneller te vinden. Weerstanden tegen de samenvoeging zijn besproken. En…dat het schip wegvoer toen vier deelnemers 10 minuten te laat waren , daar hebben ze het nog steeds over ! Duidelijker kan ‘afspraak is afspraak’niet worden geïllustreerd.

business cases

De vraag van een logistiek manager bij een internationaal detailhandelsconcern
lees verder...

De vraag van een afdelingshoofd van de onderhoudsdienst van een staalproducent
lees verder...

De vraag van het hoofd opleidingen van een Luchtvaartmaatschappij
lees verder...

De vraag van een veranderingsmanager van een bank
lees verder...