trans.gif

klanten

Wij zijn trots op het vertrouwen dat onze klanten in ons stellen. Met spanning en plezier leren we gezamenlijk van onze ervaringen tijdens de training aan boord. De nautische context inspireert en biedt verrassende perspectieven. Daarop voortbouwend coachen we leidinggevenden en teams in de organisatie bij het realiseren van hun doelstellingen.

Business cases

De vraag van een afdelingshoofd van de onderhoudsdienst van een staalproducent

We hebben een enorm volle agenda het komende jaar. Onderhoud moet versneld worden uitgevoerd. We moeten aan de bak met onze eigen mensen maar ook de relaties met onderaannemers moet worden versterkt. Kan training aan boord ons bestaande team daarin een stimulans geven?

De uitvoering

De projectleiders ‘onderhoud ’werken in snel wisselende samenwerkingsverbanden. In overleg met het fabrieksmanagement, het aansturen van onderaannemers en het afstemmen locatiemanagers. De training aan boord bestond dan ook uit steeds andere opdrachten en wisselende teams. Dat werd de kerncompetentie van het team. Taken: bemannen van groot schip, bouwen van een boot, reddingsactie op IJsselmeer en oefeningen met een trainingsroeisloep.

Het resultaat

Eigenlijk zijn ze flink geschrokken. Tijdens de training merkten ze hoe ze problemen met anderen proberen op te lossen. Vooral door te discussiëren over technische opties. Dat erkende ze de tweede dag stuk voor stuk. Dat vormde de basis om verder te werken aan hun eigen flexibiliteit; hoe kun je de communicatie over en weer met elkaar bespreken om zo in een beeld- of besluitvormingsproces verder te komen. Een stimulans voor het team? Ze weten nu hoe ze eraan kunnen werken. U kunt het afdelingshoofd bellen om naar hun ervaringen te vragen.

business cases

De vraag van een logistiek manager bij een internationaal detailhandelsconcern
lees verder...

De vraag van een afdelingshoofd van de onderhoudsdienst van een staalproducent
lees verder...

De vraag van het hoofd opleidingen van een Luchtvaartmaatschappij
lees verder...

De vraag van een veranderingsmanager van een bank
lees verder...