trans.gif

klanten

Wij zijn trots op het vertrouwen dat onze klanten in ons stellen. Met spanning en plezier leren we gezamenlijk van onze ervaringen tijdens de training aan boord. De nautische context inspireert en biedt verrassende perspectieven. Daarop voortbouwend coachen we leidinggevenden en teams in de organisatie bij het realiseren van hun doelstellingen.

Business cases

business cases

1. De vraag van een logistiek manager bij een internationaal detailhandelsconcern

Het logistieke team verantwoordelijk voor Nederland, België en Groot Brittanie stond voor een complexe logistieke uitdaging. Hogere eisen aan leverbetrouwbaarheid, periodieke contractbesprekingen met leveranciers en kostenbesparingen op voorraadbeheer op diverse locaties vereisten een uitstekende samenwerking. Kan training aan boord onze samenwerking versterken?
lees verder...

2. De vraag van een afdelingshoofd van de onderhoudsdienst van een staalproducent

We hebben een enorm volle agenda het komende jaar. Onderhoud moet versneld worden uitgevoerd. We moeten aan de bak met onze eigen mensen maar ook de relaties met onderaannemers moet worden versterkt. Kan training aan boord ons bestaande team daarin een stimulans geven?
lees verder...

3. De vraag van het hoofd opleidingen van een Luchtvaartmaatschappij.

Kan training aan boord in 25 meerdaagse programma’s ‘leidinggeven voor pursers’, een dag realiseren waarin ze feedback krijgen op hun eigen leidinggevend gedrag. 25 groepen met elk 12 deelnemers.
lees verder...

4. De vraag van een veranderingsmanager van een bank.

Hij staat voor de uitdaging om de teams die groot zakelijke relaties bedienen van 6 regio’s samen te voegen tot 3 districten. Relationshipmanagers, intern accountmanagers, cashmanagement- en beleggingsspecialisten, assurantieadviseurs en private bankers gaan van werkplek veranderen en krijgen in de nieuwe structuur andere verkoopdoelstellingen. Hoe kunnen we de nieuwe districtteams snel op- en doorstarten? Wat gaat training aan boord doen?
lees verder...